РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности

29-11-2023 18:33:49

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, заповед № 1379/20.09.2023 г., изм. със зап. № 1710/03.11.2023 г. и зап. № 1799/23.11.2023 г. за длъжността

 „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.      

Вх.- 6861

I-во място

 

24-11-2023 17:32:22

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 1379/20.09.2023 г., изм. със зап. № 1710/03.11.2023 г. и зап. № 1799/23.11.2023 г. за длъжността

 „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата, час и място на явяване

1.      

Вх.-6861

27.11.2023 г. 14.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснати

 

№ по ред

Входящ номер

Причина за недопускането

1.       

Вх.-6785

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-6806

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.       

Вх.-6984

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.       

Вх.-7002

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

10-11-2023 18:05:52

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 1379/20.09.2023 г., изм. със зап. № 1710/03.11.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-6785

14.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-6806

14.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.       

Вх.-6861

14.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

4.       

Вх.-6984

14.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

5.       

Вх.-7002

14.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснат до втори етап – няма

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка.

 

07-11-2023 20:23:17

 

СПИСЪК 

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно 

заповед № 1379/20.09.2023 г., изм. със зап. № 1710/03.11.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ автомонтьор – общо 4 (четири) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03 

 

 

  1. Допуснати: 

№ по ред 

Входящ номер 

Дата и час на явяване 

1.

Вх.-6785 

08.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО 

2.

Вх.-6806 

08.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО 

3.

Вх.-6861 

08.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО 

4.

Вх.-6984 

08.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО 

5.

Вх.-7002 

08.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО 

 

Недопуснат до първи етап „Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения“ на конкурса, на основание чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО, е кандидатът с вх. № 6746/18.10.2023 г.  

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си подходящо работно облекло и синя химикалка.