РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор в сектор 05 на отдел 03 – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

24-11-2023 17:27:41

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурс, съгласно заповед № 1477/02.11.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-6477

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.      

Вх.-6629

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.      

Вх.-6884

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.      

Вх.-6970

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.      

Вх.-7067

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.      

Вх.-7119

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.      

Вх.-7133

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.      

Вх.-7167

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

9.      

Вх.-7168

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

10.  

Вх.-7228

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

11.  

Вх.-7446

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

12.  

Вх.-7447

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

13.  

Вх.-6909

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

14.  

Вх.-7073

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

 

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-7120

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.      

Вх.-7190

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.      

Вх.-7182

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.      

Вх.-6754

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.      

Вх.-6852

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.      

Вх.-6860

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.      

Вх.-6930

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.      

Вх.-7324

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип и синя химикалка