РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – шофьор в сектор 05 на отдел 03 – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

01-02-2024 18:04:25

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 1477/02.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности

в сектор 05 на отдел 03:

 

Кандидат с вх. №

Класиране

1.      

Вх.- 7167

1-во място

2.      

Вх.- 7228

2-ро място

 

Резервни кандидати: няма.

Забележка: Кандидатът с вх. № 7447/10.11.2023 г. се е представил неуспешно на етапа „Заключително интервю“ и не може да участва в крайното класиране по конкурса.

22-01-2024 17:24:07

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 1477/02.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-7167

26.01.2024 г. 09.00 г. – КПП НСО

2.       

Вх.-7228

26.01.2024 г. 09.00 г. – КПП НСО

3.       

Вх.-7447

26.01.2024 г. 09.00 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.       

Вх.-7446

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.       

Вх.-6909

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

 

 

05-12-2023 16:01:38

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурс, съгласно заповед № 1477/02.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-7167

07.12.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.        

Вх.-7228

07.12.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.        

Вх.-7446

07.12.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.        

Вх.-7447

07.12.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.        

Вх.-6909

07.12.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Входящ номер

Основание за недопускането

1.        

Вх.-6477

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

2.        

Вх.-6629

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

3.        

Вх.-6884

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

4.        

Вх.-6970

чл. 49, ал. 1, т. 1 от ППЗНСО

5.        

Вх.-7067

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

6.        

Вх.-7119

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

7.        

Вх.-7133

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

8.        

Вх.-7168

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

9.        

Вх.-7073

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка

24-11-2023 17:27:41

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап „Изпит за установяване на физическата подготовка и изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността“ на конкурс, съгласно заповед № 1477/02.11.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – шофьор – общо 10 (десет) броя свободни длъжности в сектор 05 на отдел 03 – НСО

 

 

ДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Дата и час на явяване на КПП-пропуски НСО

1.      

Вх.-6477

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

2.      

Вх.-6629

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

3.      

Вх.-6884

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

4.      

Вх.-6970

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

5.      

Вх.-7067

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

6.      

Вх.-7119

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

7.      

Вх.-7133

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

8.      

Вх.-7167

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

9.      

Вх.-7168

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

10.  

Вх.-7228

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

11.  

Вх.-7446

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

12.  

Вх.-7447

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

13.  

Вх.-6909

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

14.  

Вх.-7073

27.11.2023 г. 08.30 г. – КПП НСО

 

 

 

 

НЕДОПУСНАТИ:

№ по ред

Вх. №

Причина за недопускане до първи етап

1.      

Вх.-7120

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

2.      

Вх.-7190

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

3.      

Вх.-7182

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

4.      

Вх.-6754

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

5.      

Вх.-6852

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

6.      

Вх.-6860

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

7.      

Вх.-6930

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

8.      

Вх.-7324

чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си спортен екип и синя химикалка