РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности

07-12-2023 15:38:44

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, заповед № 1547/20.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ – общо 3 (три) броя свободни длъжности

в сектор 06 на отдел 03:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.       

Вх.-7235

I-во място

2.       

Вх.-6948

II -ро място

 

 

29-11-2023 18:32:27

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно

заповед № 1547/20.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-6948

17.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-7235

17.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснат до трети етап „Заключително интервю“ е кандидатът:

 

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.

Вх.-6949

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

 

 

14-11-2023 16:16:20

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 1547/20.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-6948

17.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.        

Вх.-6949

17.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.        

Вх.-7235

17.11.2023 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурса – няма.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка.

 

10-11-2023 18:04:38

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 1547/20.10.2023 г. за длъжността „младши сътрудник“ общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 06 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.       

Вх.-6948

13.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-6949

13.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

3.       

Вх.-7235

13.11.2023 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснат до първи етап „Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения“ на конкурса, на основание чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО, е кандидатът с вх. № 7024/27.10.2023 г.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка.