РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

"Доставка на автомобилен бензин А-98Н за нуждите на НСО, чрез карти за безналично заплащане."