РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – поддръжка на машини и инструменти – 1 (един) брой свободна длъжност

15-03-2024 16:14:57

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 271/02.02.2024 г., изм. със зап. № 289/07.02.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ поддръжка на машини и инструменти – 1 (един) брой свободна длъжност в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати: Няма

 

  1. Недопуснат до първи етап „Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения“ на конкурса, на основание чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО, е кандидатът с вх. № 1470/06.03.2024 г.