РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности

26-04-2024 16:54:50

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ


на кандидатите по конкурс, заповед № 273/02.02.2024 г. за длъжността

младши сътрудник“ автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03:


 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

 1

Вх.- 1115

1-во място

 2

Вх.-1170

2-ро място


Резервни кандидати:

Няма.


19-04-2024 14:06:05

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурс, съгласно заповед № 273/02.02.2024 г. за длъжността

 „младши сътрудник“ – автомонтьор – общо 3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

№ по ред

Входящ номер

Дата, час и място на явяване

1.       

Вх.-1115

24.04.2024 г. 14.30 ч. – КПП-НСО

2.       

Вх.-1170

24.04.2024 г. 14.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснати

 

№ по ред

Входящ номер

Причина за недопускането

1.        

Вх.-1038

чл. 48, ал. 2 от ППЗНСО

 

22-03-2024 16:39:05

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 273/02.02.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ автомонтьор –

3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

 

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-1038

28.03.2024 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

2.        

Вх.-1115

28.03.2024 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

3.        

Вх.-1170

28.03.2024  г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

 

  1. Недопуснати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурса – няма.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си синя химикалка.

 

 

15-03-2024 16:16:50

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 273/02.02.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ автомонтьор –

3 (три) броя свободни длъжности в сектор 04 на отдел 03

 

 

  1. Допуснати:

 

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-1038

19.03.2024 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

2.        

Вх.-1115

19.03.2024 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

3.        

Вх.-1170

19.03.2024 г. 09.00 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснати до първи етап „Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения“ на конкурса, на основание чл. 42, ал. 2 от ППЗНСО, са кандидатите с вх. № 1178/23.02.2024 г. и вх. № 1095/22.02.2024 г.

 

*Забележка: допуснатите кандидати да носят със себе си подходящо работно облекло и синя химикалка.