РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Kонкурс за назначаване на сержанти в НСО за длъжност „младши сътрудник“ в сектор 06 на отдел 03 – 1 брой свободна длъжност.

13-03-2024 16:23:32

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

 

на кандидатите по конкурс, съгласно заповед № 337/21.02.2024 г., изм. със

зап. № 405/06.03.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ –

една свободна длъжност в сектор 06 на отдел 03:

 

 

Входящ номер на кандидата

 

Класиране

1.       

Вх.-1148

I-во място

 

Резервни кандидати: няма

 

 

11-03-2024 16:17:33

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до трети етап на конкурс, съгласно

заповед № 337/21.02.2024, изм. със зап. № 405/06.03.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – едни брой свободна длъжност в сектор 06 на отдел 03

 

 

  1. Допуснат:

№ по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.        

Вх.-1148

13.03.2024 г. 08.30 ч. – КПП-НСО

 

  1. Недопуснати до трети етап „Заключително интервю“ на конкурса – няма.

 

07-03-2024 18:22:17


 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, съгласно

заповед № 337/21.02.2024, изм. със зап. № 405/06.03.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – едни брой свободна длъжност в сектор 06 на отдел 03


 


 

  1. Допуснат:

по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

1.

Вх.-1148

08.03.2024 г. 08.30 ч. – КПП-НСО


 

  1. Недопуснати до втори етап „Психологично изследване“ на конкурса – няма.


*Забележка: допуснатият кандидат да носи със себе си синя химикалка.


 

06-03-2024 17:14:57

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до първи етап на конкурс, съгласно

заповед № 337/21.02.2024, изм. със зап. №405/06.03.2024 г. за длъжността „младши сътрудник“ – едни брой свободна длъжност в сектор 06 на отдел 03

  1. Допуснати:

по ред

Входящ номер

Дата и час на явяване

 1.

Вх.-1148

07.03.2024 г. 08.00 ч. – КПП-НСО

  1. Недопуснати до първи етап „Изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения“ на конкурса – няма.

*Забележка:допуснатият кандидат да носи със себе си синя химикалка.