РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Конкурс за назначаване на сержант в НСО за длъжност „младши технически сътрудник-пожарникар” - 1 (една) свободна длъжност.