РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Годишни финансови отчети

08-08-2018 09:37:00


Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г.

1. Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г..