РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Бригаден генерал Красимир Александров Станчев

30-09-2019 09:08:07

Красимир Станчев е роден на 02.02.1966 г. в гр. София.

Завършва ВНВАУ „Г. Димитров“ в Шумен с магистърска степен „Радиоинженер“.

Офицер от Българската армия от 1990 г. до 1993 г. През 1993 г. е назначен на кадрова военна служба в Националната служба за охрана, като последователно заема длъжностите разузнавач, инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на група, главен експерт и началник на сектор. Със заповеди на Началника на НСО е повишаван в поредно офицерско звание старши лейтенант (1993 г.), капитан (1997 г.), майор (2000 г.), подполковник (2003 г.) и полковник (2006 г.).

От май 2014 г. до септември 2016 г. е заместник-началник на Националната служба за охрана. От октомври 2016 г. е началник на сектор в звено "Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността" на НСО.

С Указ на държавния глава е назначен за Началник на Националната служба за охрана и удостоен с висше офицерско звание "бригаден генерал", считано от 30 септември 2019 година.

Квалификации:

• Курс „Началници на сектори „Охранителна полиция“ в Академия-МВР (2004 г.)
• Курс „Началници на РПУ“ в Академия-МВР
• Квалификация „Офицер-водолаз“