РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Заместник-началник: полк. Милен Анчев Русев

05-03-2020 08:55:23

Полковник Милен Русев е роден на 15.05.1969 г. в гр. Шумен.

През 1991 г. завършва ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, мотострелкови команден профил.

До 30 април 1993 г. е бил командир на мотострелкови взвод в охранителна рота (под. 32070, гр. София) към Министерството на отбраната.

От 1 май 1993 г. със заповед на Министъра на отбраната е преназначен в Националната служба за охрана на длъжност „разузнавач“ и със звание „лейтенант”.

От 1996 г. до 2013 г. последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на група II степен и началник на група I степен в 01 сектор на 04 Отдел на НСО.

Със заповеди на Началника на НСО му е присвоявано поредно офицерско звание старши лейтенант (септември 1993 г.), капитан (1996 г.), майор (2001 г.), подполковник (2004 г.) и полковник (2007 г.).

 

През 2009 г. полк. Русев завършва курс „Дипломатическа сигурност“, „Лична и постова охрана“ в Международната академия на правоохранителните органи ILEA, Будапеща, Унгария.

 

През юни 2022 г. завършва стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана“ във Военната академия „Георги Ст. Раковски“.

 

С Указ на Президента на Републиката от 27 февруари 2020 г. е назначен за Заместник-началник на Националната служба за охрана, считано от 2 март 2020 година.