2017-10-11 14:37:00 Отчети за касовото изпълнение на бюджета на НСО за месец септември 2017 г. 1.Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

2. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди сметки към 30.09.2017 г.

facebook twitter digg