facebook twitter digg

История

Александър Батенберг

През 1879 г. Александър Батенберг е провъзгласен за княз на България. С пристигането му на българска земя възниква необходимост от формиране на подразделение за лична охрана на княза и за отдаване на военни почести при официални и тържествени случаи. Тази задача е възложена на Софийска Първа конна сотня с командир поручик Александър Мосолов, който е назначен за първи адютант на княза.

Александър Мосолов

Поручик Мосолов е роден през 1854 г. в Русия, Тамбовска губерния. Произхожда от стар дворянски род. Започва военната си кариера като офицер от Лейбгвардейския конен полк на Първа руска дивизия.

След обявяването на Руско-турската война заминава на фронта. След подписването на Сан стефанския мирен договор остава в България на служба към Софийския губернатор Алабин.

Когато княз Дондуков пристига в София по молба на Мосолов го освобождава от длъжността кмет и изпраща с мисия в Санкт Петербург. След завръщането от там Мосолов е назначен за командир за Първа конна сотня.

При пристигането на княз Александър I Батенберг във Варна Мосолов го посреща. Назначен е на длъжност флигел-адютант, а по-късно става и първи командир на Собствения конвой на княза.

Конна сотня, 1879 година

Пред Народно Събрание, 1895г.