facebook twitter digg
2018-04-20 17:14:00 Делегация на Бюрото за сигурност на Министерството на обществената сигурност на Китай на посещение в Националната служба за охрана

В периода 15-18 Април 2018 г. НСО бе домакин на делегация на Бюрото за сигурност на Министерството на обществената сигурност на Китай, водена от неговия заместник-директор генерал-майор DONG Yi.

Целта на визитата бе обмен на опит в областта на професионалното обучение на служителите, оборудването и мерките за охрана на масови събития.

В своето приветствие началникът на НСО генерал-майор Данчо Дяков изрази своето задоволство от нивото на двустранното сътрудничество в областта на охраната на обществени... повече...

2018-04-16 16:51:00 Началникът на НСО награди редови служител за съществен принос към дейността на службата и по случай неговото пенсиониране.

На основание Закона за Националната служба за охрана, със заповед на началника за съществен принос към дейността на НСО и по повод придобиване право на пенсия е награден с грамота старшина Стоян Иванов, старши шофьор на специализиран автомобил.

Началникът генерал-майор Данчо Дяков връчи грамотата на старшина Стоян Иванов в присъствието на представители на ръководството и колеги на 16 април 2018 г. .

Ръководителят на НСО благодари на колегата за добрата служба и му пожела здраве, благополучие и успех... повече...

2018-04-04 17:19:00 Двама служители са наградени за цялостен съществен принос към дейността на службата и по случай тяхното пенсиониране.

На основание Закона за Националната служба за охрана, със заповед на началника за цялостен съществен принос към дейността на НСО и по повод навършване на пределна възраст е удостоен с „почетен знак II-ра степен“ полковник Виктор Каменов – началник сектор в отдел 02.

Полковник Красимир Кузев – началник група в отдел 01 е награден с „почетен знак ІІІ-та степен“ със заповед на началника за цялостен съществен принос към дейността на службата и по повод навършване на пределна възраст.

Церемониите по... повече...

Всички новини...

Националната служба за охрана  (НСО) има важна роля в системата от институции, свързани с националната сигурност на страната. 
Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и мероприятия.
Националната служба за охрана осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:
1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. Политически неутралитет;
4. Единоначалие в управлението;
5. Непрекъснатост на охраната;
6. Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.
Дейността на службата се регламентира от Закона за НСО и Правилник за прилагане на ЗНСО.
Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Мисия:
Мисията на Националната служба за охрана е да поддържа на високо ниво сигурността на държавното ръководство /държавните органи и пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости с висок ранг, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността й документи. Мисията се изпълнява с професионализъм, базиран на многогодишен исторически  опит и прилагане на най-новите стандарти във всички дейности.

Визия:
Визията на Национална служба за охрана е да изпълнява своята мисия чрез оценка, усъвършенстване и осъществяване на оптимална охранителна дейност. За изпълнението на визията, службата инвестира в обучението на служителите, насърчава мотивацията и личната посветеност, съблюдаването на високи професионални стандарти и прилагането на най-новите тенденции и методи на охранителната дейност.