Публични покани

“Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО”
2016-05-16 17:06:00 Справка за извършени плащания по сключен договор с "ЕВРО ЖОЛИ" ООД за обществена поръчка с предмет: "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО" Справка за извършени плащания по сключен договор с "ЕВРО ЖОЛИ" ООД за обществена поръчка с предмет: "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО"
2016-04-18 16:49:17 Справка за извършени плащания по сключен договор с "ЕВРО ЖОЛИ" ООД за обществена поръчка с предмет: "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО" Справка за извършени плащания по сключен договор с "ЕВРО ЖОЛИ" ООД за обществена поръчка с предмет: "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО"
2016-04-18 16:46:08 Справка за извършени плащания по сключен договор със "СПИВА" ООД за обществена поръчка с предмет: "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО" Справка за извършени плащания по сключен договор със "СПИВА" ООД за обществена поръчка с предмет: "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО"
2016-03-08 15:55:00 Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г. Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г.
2016-03-08 15:45:00 Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г. Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г.
2016-02-17 14:11:11 Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.
2015-10-12 13:48:32 Договор № 2056/06.10.2015 г. Договор № 2056/06.10.2015 г.
2015-10-12 13:46:09 Договор № 2055/06.10.2015 г. Договор № 2055/06.10.2015 г.
2015-08-28 16:55:00 Протокол на основание чл. 101, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 3а възлагане на обществена поръчка с предмет "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО" по обособени позиции 1 и 2; Протокол на основание чл. 101, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 3а възлагане на обществена поръчка с предмет "Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО" по обособени позиции 1 и 2;
2015-08-17 17:13:15 Публична покана с предмет “Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО” Публична покана с предмет “Химическо чистене, пране и съпътстващи ги дейности за обекти на НСО”

Образци за участие Документация
Цена на услугата „химическо чистене“ Документация

facebook twitter digg