Публични покани

"Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО" по 2 (две) обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" и обособена позиция № 2 "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика"
2016-05-16 16:36:20 Справка за извършени плащания по сключен договор между Национална служба за охрана и Кооперация "Панда" с предмет : "Доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО". Справка за извършени плащания по сключен договор между Национална служба за охрана и Кооперация "Панда" с предмет : "Доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО".
2016-04-18 16:51:07 Справка за извършени плащания по сключен договор между Национална служба за охрана и Кооперация "Панда" с предмет: "Доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО" Справка за извършени плащания по сключен договор между Национална служба за охрана и Кооперация "Панда" с предмет: "Доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО"
2016-04-18 16:30:19 Справка за извършени плащания по сключен договор между Национална служба за охрана и Кооперация "Панда" с предмет : "Доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО". Справка за извършени плащания по сключен договор между Национална служба за охрана и Кооперация "Панда" с предмет : "Доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО".
2016-03-08 16:27:06 Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г. Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г.
2015-12-10 17:12:12 Договор между Национална служба за охрана и кооперация "Панда" с предмет доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО по обособена позиция 1. "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" Договор между Национална служба за охрана и кооперация "Панда" с предмет доставка на почистващи препарати , консумативи и пособия за нуждите на НСО по обособена позиция 1. "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия"
2015-11-24 17:48:20 Протокол на основание чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на публична покана с предмет "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО" по две обособени позиции: позиция №1 "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" и позиция №2 "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика". Протокол на основание чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на публична покана с предмет "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО" по две обособени позиции: позиция №1 "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" и позиция №2 "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика".
2015-11-09 10:40:17 Публична покана с предмет : "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО"
Образци за участие Документация

2015-11-05 16:18:00 Публична покана с предмет : "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО" по 2 (две) обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" и обособена позиция № 2 "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика" Публична покана с предмет : "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия за нуждите на НСО" по 2 (две) обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия" и обособена позиция № 2 "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика"

facebook twitter digg