Публични покани

"Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО"
2016-05-16 17:05:00 Справка за извършени плащания по сключен договор между НСО и "Данубия" ООД за доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия. Справка за извършени плащания по сключен договор между НСО и "Данубия" ООД за доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия.
2016-04-18 16:24:23 Справка за извършени плащания по сключен договор между НСО и "Данубия" ООД за доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия. Справка за извършени плащания по сключен договор между НСО и "Данубия" ООД за доставка на почистващи препарати, консумативи и пособия.
2016-03-09 08:40:12 Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г. Справка относно извършени плащания по сключени договори съгласно ЗОП, за периода 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г.
2016-01-22 15:11:07 Договор между Национална служба за охрана и “Данубия“ ООД с предмет доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО. Договор между Национална служба за охрана и “Данубия“ ООД с предмет доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО.
2016-01-07 16:36:12 Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО" Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО"
2015-12-18 16:57:24 Съобщение за обществена поръчка, възлагана чрез публична покана при условията и реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки Съобщение за обществена поръчка, възлагана чрез публична покана при условията и реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
2015-12-18 14:16:06 Публична покана с предмет : "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО"
Образци за участие Документация

2015-12-18 14:13:16 Публична покана с предмет : "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО" Публична покана с предмет : "Доставка на автомобилни почистващи препарати и автомобилна козметика за нуждите на НСО"
facebook twitter digg