Публични покани

"Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"
2016-04-01 15:13:09 Договор между Националната служба за охрана (НСО) и "Диана" ООД с предмет :"Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" Договор между Националната служба за охрана (НСО) и "Диана" ООД с предмет :"Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"
2016-03-23 16:38:24 Протокол по чл. 101 г, ал.4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини". Протокол по чл. 101 г, ал.4 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини".
2016-03-09 15:22:04 "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" Публична покана с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"

Образци за участие Документация

facebook twitter digg