facebook twitter digg
Начало » Ръководство » Началник:

Началник НСО

С Указ №211/26.08.2019 г. на Президента на Републиката, на основание чл. 98 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6 от ЗНСО, да изпълнява правомощията на началник на НСО, е определен заместник-началникът полковник Росен Тодоров.