Начало » Профил на купувача » Обяви по глава 26 от ЗОП

2017-02-22 17:08:06 Решение относно прекратяване възлагането на поръчка с предмет:"Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини", обявена в портала на аоп с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от зоп-id 9061573/17.02.2017 г. , рег. № 451/17.02.2017 г. На възложителя, дата на публикуване на обявата на профила на купувача: 17.02.2017 г. Решение относно прекратяване възлагането на поръчка с предмет:"Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини", обявена в портала на аоп с информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от зоп-id 9061573/17.02.2017 г. , рег. № 451/17.02.2017 г. На възложителя, дата на публикуване на обявата на профила на купувача: 17.02.2017 г.
2017-02-17 18:06:12 Обява за обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" Обява за обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"
2017-02-17 17:32:08 Образци за участие Образци за участие Документация
facebook twitter digg