Начало » Профил на купувача » Обяви по глава 26 от ЗОП

2017-04-19 09:36:30 Договор между НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА и "ДИАНА" ООД, във връзка с обява по глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" Договор между НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА и "ДИАНА" ООД, във връзка с обява по глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"
2017-03-10 15:31:10 Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
2017-03-02 15:29:09 Информация за обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" (обява ID 9061707/22.02.2017 г. в РОП) - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Информация за обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" (обява ID 9061707/22.02.2017 г. в РОП) - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
2017-02-24 14:08:00 Разяснение по обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми, автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" Разяснение по обществена поръчка с предмет "Доставка на гуми, автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"
2017-02-22 16:36:09 Обява за обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини" Обява за обществена поръчка с предмет „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини"
2017-02-22 16:30:10 Образци за участие Образци за участие Документация
facebook twitter digg