Начало » Профил на купувача » Обяви по глава 26 от ЗОП

2018-03-28 16:49:00 Информация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“ (обява ID 9074061/20.03.2018 г. в Портала на обществените поръчки) - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Информация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на гуми за леки автомобили, камиони, автобуси и селскостопански машини“ (обява ID 9074061/20.03.2018 г. в Портала на обществените поръчки) - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
facebook twitter digg