Начало » Профил на купувача » Процедури

2017-07-10 16:26:14

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 13.07.2017 г. (четвъртък) от 09.30 (девет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства“, открита с Решение № 1178/17.05.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0002.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


2017-07-10 16:16:06 Протокол във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства" Протокол във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"
2017-06-28 15:33:00 Протокол във връзка с проведено закрито заседание, относно обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства" Протокол във връзка с проведено закрито заседание, относно обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"
2017-05-19 14:27:00 Технически спецификации Технически спецификации
2017-05-19 14:24:08 Образци за участие Образци за участие Документация
2017-05-19 14:19:03 Пълна документация за обществена поръчка с предмет : "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства" Пълна документация за обществена поръчка с предмет : "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"
2017-05-19 14:16:06 Обявление за обществена поръчка с предмет : "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства" Обявление за обществена поръчка с предмет : "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"
2017-05-19 14:14:04 Решение за обществена поръчка с предмет : "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства" Решение за обществена поръчка с предмет : "Периодична доставка на резервни части за моторни превозни средства"
facebook twitter digg