Начало » Профил на купувача » Процедури

2017-07-14 17:39:08

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Националната служба за охрана съобщава, че на 19.07.2017 г. (сряда) от 10.30 (десет и тридесет) часа в административната сграда на службата - гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, етаж 4, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наем на автомобили и микробуси“, обявена с Решение за откриване на процедура № 1331/05.06.2017 г. на началника на НСО.

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01170-2017-0004.

При отварянето на пликовете с ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


2017-07-11 18:12:06 Протокол във връзка с публично заседание на комисия, относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наем на автомобили и микробуси“ Протокол във връзка с публично заседание на комисия, относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Наем на автомобили и микробуси“
2017-06-28 17:13:00 РАЗЯСНЕНИЕ по обществена поръчка с предмет: „Наем на автомобили и микробуси“ РАЗЯСНЕНИЕ по обществена поръчка с предмет: „Наем на автомобили и микробуси“
2017-06-08 10:52:10 Приложения- Образци Приложения- Образци Документация
2017-06-08 10:51:14 Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Наем на автомобили и микробуси", одобрена с Решение № 1331/05.06.2017 г. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Наем на автомобили и микробуси", одобрена с Решение № 1331/05.06.2017 г.
2017-06-08 10:49:08 Обявление за обществена поръчка с предмет : "Наем на автомобили и микробуси" Обявление за обществена поръчка с предмет : "Наем на автомобили и микробуси"
2017-06-08 10:48:44 Решение за обществена поръчка с предмет : "Наем на автомобили и микробуси" Решение за обществена поръчка с предмет : "Наем на автомобили и микробуси"
facebook twitter digg