Начало » Профил на купувача » Процедури

2019-03-12 17:34:00

Протокол от 11.03.2019г. по Обособена позиция № 4 на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Протокол от 11.03.2019г. по Обособена позиция № 2 на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Протокол от 11.03.2019г. по Обособена позиция № 1 и 3 на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Доклад от 12.03.2019г. по чл. 103, ал. 3 от ЗОП по възложена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни части"

Решение от 12.03.2019г. за определяне на изпълнители по обособените позиции на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на оригинални резервни части за моторни превозни средства"


facebook twitter digg