НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СОФИЯ

 

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“

 

 

 

 

ПРОГРАМА  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ

ДДЛРГ “СВ. ИВАН РИЛСКИ“ „ПОДАЙ РЪКА – БЪДИ ПРИЯТЕЛ “

 

 

Програмата  „Подай ръка – бъди приятел“ е плод на съвместната инициатива на  Национална служба за охрана и ОДМВР-София и документира волята и готовността на двете институции да положат усилия за  превенция и социализация на децата от ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“.

Целта на Програмата е чрез дългосрочно партньорство да се  създадат условия и възможности за реализиране на превантивни дейности, които да подпомогнат социализацията и формирането на морални ценности и качества у   подрастващите, намиращи се в неравностойно положение.  Тя очертава начините, по които чрез съвместни мероприятия ще се създадат условия за развитието на малолетните и непълнолетните и включването им в живота на обществото като пълноценни граждани.

 

Дейностите по Програмата са ориентирани в следните направления:

 

·        Преодоляване на социалната изолация на децата, намиращи се в неравностойно положение

·        Приобщаване на малолетните и непълнолетните към основните ценности на гражданското общество

·        Насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно от учебни занимания

·        Ангажиране на служителите от НСО и ОДМВР-София в дейностите и мероприятията, планирани в Програмата

·        Организационна, възпитателна и методическа работа на НСО и ОДМВР-София.

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, С КОИТО Е СЪОБРАЗЕНА НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА:

 

Намесата в живота на децата се допуска при спазване на следните принципи:

 

·      Зачитане и уважение на личността на детето;

·      Защита по най-добрия начин на интересите на детето;

·      Зачитане правото му да бъде подготвено за самостоятелен живот в обществото и да бъде възпитано в дух на мир, достойнство, толерантност, свобода, равенство и солидарност;

·      Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол, грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване;

·      Осигуряване жизнен стандарт на децата, съответстващ на нуждите на тяхното физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА „ПОДАЙ РЪКА – БЪДИ ПРИЯТЕЛ“

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТА:

 

1.     Социална превенция

2.     Културно-образователни и развлекателни мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ЛИНИЯ СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ:

 

1. Провеждане на „Ден на отворените врати“ в НСО по случай Професионалния празник на службата 12-ти септември и в РУП-Правец по случай Професионалния празник на полицията 8-ми ноември;

2.  Организиране на демонстрации пред възпитаниците на дома:

-   посещение на полигона в Доброславци  – наблюдение на тактическо

     занятие;

-         посещение в гаража на НСО и запознаване с автопарка – ретро и съвременни автомобили;

-         посещение в психологическото звено на учебния сектор в НСО – демонстрация на машина за изследване бързина на реакция и психотренинг;

-         посещение в  звено „Специализирани полицейски сили“ – СДВР – Бенковски /конна база и служебни кучета/.

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

1.     Посещение на резиденция „Бояна“, Националния исторически музей;

2.     Посещение на музея „Земята и хората“ и Природонаучния музей;

3.     Посещение в сградите на Президентството, Министерски съвет и Народно събрание;

4.     Посещение на културни и спортни мероприятия в зала „Арена Армеец“;

5.     Посещение на куклен театър, цирк, зоологическа градина за малолетните;

6.     Посещение на постановки в Народния театър „Иван Вазов“, Сатиричния театър и др. за непълнолетните;

7.     Посещение на снимачната площадка на „Пълна лудница“ и „Господари на ефира“;

8.     Организиране и провеждане на футболен турнир с участието на отбори от НСО, ОДМВР-София и възпитаници на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“;

9.     Организиране на летни и зимни лагери.     

­

 

Забележка: Направленията и дейностите по реализацията на Програмата „Подай ръка – бъди приятел“ могат да бъдат актуализирани по необходимост. Съвместните дейности ще се осъществяват ежемесечно по предварителна договорка между партньорите.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА НСО:

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ТОДОР КОДЖЕЙКОВ

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ОДМВР-СОФИЯ:

КОМИСАР НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДДЛРГ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“

ГЕОРГИ ЖИВКОВ