Начало » Бюджет и финансови отчети » Годишни финансови отчети

Годишни финансови отчети

2019-07-09 09:20:00 Годишен финансов отчет на Националната Служба за Охрана за 2018 г. Одитен доклад на сметната палата за извършен финансов одит на годишен финансов отчет на Националната служба за охрана Годишен финансов отчет в хил. лева Годишен финансов отчет в лева
2018-08-08 09:37:00 Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г. Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г. 1. Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Националната служба за охрана за 2017 г..
2018-03-16 16:17:00 Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2016 г. Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2016 г. 1. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2016 г.
2016-08-11 15:48:18 Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2015 г. Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2015 г. 1. Баланс на Национална Служба за Охрана към 31.12.2015 г. в хил. лева 2. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Национална Служба за Охрана към 31.12.2015 г. 3. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2015 г.
2015-09-07 13:45:24 Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2014 г. Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2014 г. 1. Баланс на Национална Служба за Охрана към 31.12.2014 г. в хил. лева 2. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Национална Служба за Охрана към 31.12.2014 г. 3. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2014 г.
Първа

0

1
Последна
facebook twitter digg