Начало » Бюджет и финансови отчети » Годишни финансови отчети

Годишни финансови отчети

2014-09-10 11:00:00 Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2013 г Годишен финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2013 г. 1. Баланс на Национална Служба за Охрана към 31.12.2013 г. в хил. лева 2. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Национална Служба за Охрана към 31.12.2013 г. 3. Одитно становище на Сметната палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Национална Служба за Охрана за 2013 г.
Първа
0

1

Последна
facebook twitter digg