РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Заместник-началник: полк. Росен Тинков Тодоров

28-06-2019 23:13:23

Полковник Росен Тинков Тодоров

Полковник Тодоров през 1968 г. в гр. Брезник, обл. Перник
Завършва ВНВУ „Васил Левски“ със специалност „Войсково разузнаване“ през 1990  г.

Първото си офицерско звание получава през 1990 г. За времето от 1990 до 1992 г. служи в редовете на Българската армия като офицер-парашутист.

През 1992 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО като последователно заема длъжностите разузнавач, инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на група, началник на сектор. От началото на м.септември 2016 г. изпълнява работа по вътрешно съвместителство като началник на отдел 03.
Със заповеди на началника на НСО е повишаван в поредно офицерско звание, както следва:
1993 г.– старши лейтенант;
1997 г. – капитан;
2000 г. – майор;
2003 г. – подполковник;
2006 г. – полковник.

През 2016 година завършва Стратегически курс във Военната академия „Г.С. Раковски“, квалификация – Офицер /експерт/ за планиране на отбраната в стратегическите и оперативни звена на ВС.

С Указ № 309/17.09.2016 г. на президента на Република България е назначен за заместник-началник на Националната служба за охрана.