facebook twitter digg
2018-03-09 16:50:00 Началникът на НСО ген.-майор Данчо Дяков поздрави първенците за отличното представяне на турнира по стрелба за жени „8 март“.

Кап. Боряна Заборина спечели безапелационно всички награди в индивидуалната надпревара.

Днес, 9 март 2018 г., началникът на НСО ген.-майор Данчо Дяков се срещна с представителите на отбора на службата, завоювал 1 място в първия турнир за жени, работещи в силовите ведомства „8 март“. – полк. Димитър Маслев, ръководител на тима и състезателките -кап. Боряна Заборина и майор Радка Попова.

Ген.-майор Д. Дяков изказа своята радост от победата, благодари на колегите за проявения професионализъм, чувство за принадлежност към службата и изрази увереност, че те ще продължават и за в... повече...

2018-03-07 16:57:00 Президентът на Република България г-н Румен Радев към ръководния екип на НСО: „Имате моята подкрепа. Очаквам от НСО ясна визия, професионализъм, принципност и висок морал“

Днес, в Националната служба за охрана, президентът на Републиката, в присъствието на секретари и съветници от Администрацията на президента, представи новоназначения началник на НСО ген.-майор Данчо Дяков. В началото на своето експозе държавният глава акцентира на положителните качества на ген.-майор Дяков – професионализъм, компетентност, високи морални и безспорни лидерски качества, значителен управленски и командирски опит, както и такъв за работа в международна среда. Той изрази... повече...

2018-03-02 15:26:00 Мерки за обезпечаване на сигурността на мероприятията по случай 140 години от Освобождението на България

Във връзка с обезпечаване сигурността на мероприятията по случай тържественото честване на 140 години от Освобождението на България и Националния празник на Република България – Трети март, напомняме на представителите на средствата за масово осведомяване:

Тържествената заря-проверка започва в 18.30 часа на площад „Народно събрание“. Екипите могат да разположат наличната си техника на ул. „19-ти февруари“ /източната страна на сградата на Народното събрание/ най-късно до 16.00 часа.... повече...

Всички новини...

Националната служба за охрана  (НСО) има важна роля в системата от институции, свързани с националната сигурност на страната. 
Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и мероприятия.
Националната служба за охрана осъществява дейността си въз основа на следните основни принципи:
1. Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. Политически неутралитет;
4. Единоначалие в управлението;
5. Непрекъснатост на охраната;
6. Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави.
Дейността на службата се регламентира от Закона за НСО и Правилник за прилагане на ЗНСО.
Основните ценности, на които се основава дейността на службата са: дълг, уважение, лоялност, доверие, отговорност, професионално усъвършенстване. На базата на изброените ценности е мотото на НСО: „Висок професионализъм, лична посветеност, екипен дух“.

Мисия:
Мисията на Националната служба за охрана е да поддържа на високо ниво сигурността на държавното ръководство /държавните органи и пребиваващите в страната чуждестранни делегации и гости с висок ранг, както и други лица, посочени в регламентиращите дейността й документи. Мисията се изпълнява с професионализъм, базиран на многогодишен исторически  опит и прилагане на най-новите стандарти във всички дейности.

Визия:
Визията на Национална служба за охрана е да изпълнява своята мисия чрез оценка, усъвършенстване и осъществяване на оптимална охранителна дейност. За изпълнението на визията, службата инвестира в обучението на служителите, насърчава мотивацията и личната посветеност, съблюдаването на високи професионални стандарти и прилагането на най-новите тенденции и методи на охранителната дейност.