РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

База за техническа поддръжка и логистично осигуряване

Автомобилният парк, с който НСО изпълнява функциите си по охрана и специализиран транспорт и транспортно осигуряване, се поддържа и осигурява в собствена база за поддръжка и логистика на територията на службата. Специалистите на НСО осъществяват ежедневен контрол на техническото състояние на автомобилите, както и на годността на водачите.