РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Звено "Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността"

Веселин Нинов


Експерт за връзки с обществеността
E-mail: v.ninov@nso.bg
M: +359 884 179 539
M: +359 882 415 060