РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Звено "Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността"

Полк. Любомир Соколов

Началник на Звено МСПВО
E-mail: l.sokolov@nso.bg
T: +359 2 8198 229

 

Веселин Нинов

Експерт за връзки с обществеността
E-mail: v.ninov@nso.bg
M: +359 884 179 539
M: +359 882 415 060