РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

Учебно-материална база

За провеждане на практическата подготовка на личния състав и за поддържане и повишаване на физическата натренираност на служителите, Националната служба за охрана има изградена собствена учебно-материална база, която включва;
- Учебно-стрелбищен комплекс
- Учебно-спортна зала
- Закрита фитнес зала
- Открита фитнес площадка
- Тенис корт
- Терен за футбол на малки врати и други.