РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

НОВИНИ

30-09-2022

Националната служба за охрана бе домакин на годишната среща на охранителните служби по Протокола за сътрудничество в областта на професионалното обучение

Перспективите за засилване на партньорството за обучение на оперативни служители обсъдиха в София ръководители на службите за охрана от Грузия, Литва, Молдова, Румъния, Украйна и България. От 27 до 29 септември 2022 г. Националната служба за охрана (НСО) бе домакин на годишната среща на Протокола за сътрудничество на партньорите в областта на професионалната подготовка на служители по охраната. 

Националната служба за охрана получи висока оценка за нивото на тактическа подготовка на служителите. Споделена бе и оценката, че въведените професионални стандарти при обучението на служители по охраната отговарят на най-високите изисквания, необходими за подготовка за работа в условия на широк спектър от рискове и заплахи.

Напреженията в региона, актуалните рискове на средата за сигурност, резултат и от войната в Украйна, в различна степен влияят пряко върху дейността на охранителните служби на страните от региона, бе подчертано по време на срещата. Сред перспективните области за съвместна подготовка партньорите откроиха защитата на средствата за комуникация и обмен на данни, киберсигурността, противодействието на безпилотни летателни средства, както и противодействието на разпространението на фалшивите новини.

Обсъдени бяха и съвместни инициативи за обучение и обмен през 2023 година.

Срещата на представителите на страните по Протокола е първата след отпадането на ограниченията, въведени в резултат на пандемията от COVID-19. За първи път като пълноправен партньор участие взеха представителите на Службата за охрана на високопоставени лица на Република Литва. Като наблюдател и участник към срещата се присъединиха и представители на Департамента на ООН по безопасност и сигурност (UNDSS).

В рамките на годишната среща на Протокола за сътрудничество служители от службите партньори и НСО проведоха съвместни занятия по охранително шофиране, стрелкова и тактическа подготовка.